Projectomschrijving

Probleemstelling

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijk aandeel in de palliatieve zorg. Zij moeten het mogelijk maken dat patiënten in de laatste levensfase goed worden
verzorgd en thuis kunnen sterven.

Doel

Optimale signalering, zorgverlening, samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg thuis door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden

Resultaat

Belangrijke beginfasen waren de knelpuntenanalyse en het formuleren van uitgangsvragen, wat resulteerde in 4 thema’s:

  • Versterken van eigen regie van patiënten en naasten;
  • Herkennen van de palliatieve fase en indicatiestelling;
  • Proactieve zorgplanning, afstemming en informatieoverdracht;
  • Competenties van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.

De uitgangsvragen zijn beantwoord m.b.v. het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en een systematische internationale literatuur review naar bestaande reviews en evidence-based
richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg thuis. Dit heeft geresulteerd in 40 adviezen.

Meer informatie

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Vanuit het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden financieren we de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website