Projectomschrijving

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de ouderenzorg (zowel intra- als extramuraal), geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg passen vrijwel dagelijks onvrijwillige zorg toe. De roep om de inzet van onvrijwillige zorg te voorkomen neemt toe, maar praktische handvatten met aanbevelingen zijn er nog niet. Daarom is er vanuit de praktijk behoefte aan een eenduidige richtlijn waarin de verpleegkundige beroepsgroepen handvatten krijgen voor voorkomen en reduceren van de inzet van onvrijwillige zorg om zodoende de hoogste kwaliteit van zorg te leveren.

Doel

Primaire doelstelling van de te ontwikkelen generieke 'verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg' in de langdurige zorg, is het ondersteunen van verpleegkundige beroepsgroepen (desgewenst in multidisciplinair overleg) bij het kiezen van de juiste zorg en interventies rondom de toepassing van onvrijwillige zorg. Zij worden met name ondersteund in de inzet van passende (preventieve) interventies om de toepassing van onvrijwillige te voorkomen en te reduceren.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website