Projectomschrijving

Goede verslaglegging is noodzakelijk voor de continuïteit en coördinatie van de zorg. Om verpleegkundigen en verzorgenden daarbij te ondersteunen kwam in 2011 de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging uit. De implementatie daarvan is in de praktijk echter beperkt gebleven. De huidige richtlijn moet daarnaast op verschillende onderdelen worden herzien.

Doel

Het doel van dit project is te komen tot een herziening van de richtlijn uit 2011 en een pilotimplementatie daarvan. Een analyse van zowel Nederlandstalige documenten als van internationale wetenschappelijke literatuur over verslaglegging door verpleegkundigen en verzorgenden maakt onderdeel uit van het project. Daarbij zal ook een inventarisatie van knelpunten en ervaringen van verzorgenden, verpleegkundigen, zorgvragers, leidinggevenden en experts op het gebied van verslaglegging en overdracht plaatsvinden. De richtlijn dient bij te dragen aan de kwaliteit van verpleegkundige en verzorgende verslaglegging, opdat de veiligheid, coördinatie en continuïteit van de zorg beter gewaarborgd wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website