Projectomschrijving

Achtergrond

Kwetsbare zwangeren hebben een verhoogd risico op een ongezonde zwangerschap, een ongunstige zwangerschapsuitkomst en ongunstige opgroei- en opvoedomstandigheden. Risicofactoren liggen in de cumulatie van problemen zoals het aanwezig zijn van psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik. Vaak zijn er daarnaast gebrekkige mogelijkheden om dit op te lossen of zijn er destructieve coping-strategieën. 2-4% van de zwangerschappen wordt gedragen in een kwetsbaar gezin.

Doel

Geboortezorg voor kwetsbare zwangeren en gezinnen is complex en stelt hoge eisen aan betrokken verpleegkundigen en verzorgenden (V&V). Een kwaliteitsstandaard is noodzakelijk om hen hierbij te ondersteunen. Belangrijkste eindproduct van dit project is een kwaliteitsstandaard voor V&V. Deze heeft tot doel V&V uit verschillende settingen toe te rusten met kennis en vaardigheden rondom kwetsbare geboortezorg. Hiermee kunnen zij zowel hun handelen als hun keuzes voor verschillende zorgpaden onderbouwen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website