Projectomschrijving

Probleemomschrijving

Een delirium, ook wel een delier genoemd, is een psychische stoornis die tijdelijk van aard is. Het is één van de belangrijkste complicaties die zich kan voordoen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Op dit moment is er (ongewenste) praktijkvariatie in zorg voor deze kwetsbare patiënten.

Doel

Doel van dit project is de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard Delirium waarin verschillende knelpunten rondom de zorg aan patiënten met een delirium worden uitgewerkt. In de kwaliteitsstandaard worden aanbevelingen gedaan hoe de zorg het beste geleverd zou kunnen worden.

Proces

Tijdens een startbijeenkomst, waarvoor partijen betrokken bij de zorg voor patiënten met een delirium worden uitgenodigd, zullen knelpunten worden geïnventariseerd.
Een multidisciplinaire werkgroep zal de vijf meest urgente knelpunten uitwerken en voor elk knelpunt verschillende aanbevelingen formuleren. De kwaliteitstandaard wordt vervolgens ter autorisatie voorgelegd aan de betrokken partijen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website