Projectomschrijving

Probleemstelling: Voedings- en vochttekorten in Nederlandse gezondheidszorg

Voedings- en vochttekorten vormen een belangrijk probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met gevolgen voor de gezondheid van patiënten en kosten van zorg.

Doel: Ontwikkeling kwaliteitsstandaard voor verpleegkundigen en verzorgenden

Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol bij signaleren van voeding- en vochttekort, preventie, behandeling en evalueren van ingezette zorg. De Alliantie Voeding in de zorg en Pallas health research and consultancy ontwikkelen daarom een kwaliteitsstandaard voor voeding- en vochttekort in de zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, patiënten en hun mantelzorgers.

Proces: Interactieve knelpuntenanalyse, inventarisatie wetenschappelijke basis en ontwikkeling implementatieproducten

Het ontwikkeltraject bestaat onder meer uit een interactieve knelpuntenanalyse onder betrokkenen uit het veld, inventarisatie van de wetenschappelijk basis voor de verschillende modules en ontwikkeling van afgeleide (implementatie)producten. Een update van bestaande richtlijnen voor voeding- en vochttekort bij kanker vormt één van de modules van de nieuwe kwaliteitsstandaard.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website