Projectomschrijving

Pobleemstelling

Zorginfecties vormen een belangrijk probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met gevolgen voor de gezondheid van patiënten en kosten van zorg.

Doel

Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van zorginfecties. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk Om hen hierin te ondersteunen, wordt een generieke kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Deze kwaliteitsstandaard richt zich op:

  1. Praktische handvatten om het (het risico op) zorginfecties te signaleren,
  2. Het vaststellen van basale infectiepreventiemaatregelen die van toepassing zijn voor alle zorgsectoren en voor alle personen die verpleegkundige zorg ontvangen
  3. Het definiëren van ondersteunende maatregelen die de naleving met de infectiepreventiemaatregelen faciliteren en bevorderen.

Proces

IQ healthcare ontwikkelt deze kwaliteitsstandaard in nauwe samenwerking met V&VN, zorgverleners, patiënten en vele andere partijen in het veld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website