Projectomschrijving

Zorginfecties zijn een belangrijk probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met gevolgen voor zowel de gezondheid van patiënten als voor de kosten van zorg.

Doel

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van zorginfecties. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Om hen hierin te ondersteunen, is een generieke kwaliteitsstandaard (in autorisatiefase) ontwikkeld.

Resultaat

De kwaliteitsstandaard bestaat uit 2 modules:

  1. De module Signalering van (het risico op) zorginfecties bevat aanbevelingen om cliënten met (het risico op) een zorginfectie op te sporen. Dit is een overzicht met risicofactoren van zorginfecties en een overzicht van algemene symptomen van zorginfecties.
  2. De module Infectiepreventie bevat aanbevelingen voor het toepassen van basis infectiepreventiemaatregelen en het betrekken van cliënten en hun naasten bij infectiepreventiemaatregelen.

De aanbevelingen zijn door verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten getoetst met een praktijktest. De resultaten hiervan zijn te vinden in een bijbehorend rapport. Ter ondersteuning van de kwaliteitsstandaard is een hygiënekaart voor cliënten en een implementatiegids ontwikkeld.

Downloads

Meer informatie

Interview

Tips voor richtlijnontwikkeling? En meer weten over de uitdagingen bij patiëntenparticipatie en het gebruik van indicatoren? Lees het interview met Anita Huis en Nynke Bos.

> Interview richtlijn Zorginfecties

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Vanuit het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden financieren we de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website