Projectomschrijving

Steeds meer mantelzorgers verlenen lang en intensief zorg. Wanneer zorg intensiever wordt, kan mantelzorg zwaar worden. Veel mantelzorgers vragen niet snel hulp, waardoor overbelasting dreigt. Zorgverleners moeten hier meer oog voor krijgen. Om die reden wordt de richtlijn ‘Overbelaste mantelzorger’ ontwikkeld.

 

Wat is het doel van de richtlijn?

Deze richtlijn is bedoeld om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te ondersteunen in hun dagelijks werk en om hen handvatten en adviezen te geven over hoe ze mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het uiteindelijke doel is om mantelzorgers tijdig en passende ondersteuning te bieden.

Waar gaat deze richtlijn over?

Het onderwerp van deze richtlijn is het signaleren van (het risico op) het voorkómen en monitoren van overbelasting van mantelzorgers. Deze richtlijn gaat over alle mantelzorgers, ongeacht de ziekte van degene voor wie men zorgt en (culturele) achtergrond. In de richtlijn maken we onderscheid in mantelzorgers in verschillende levensfasen: jonge mantelzorgers (tot 25 jaar), werkende/niet werkende mantelzorgers (van 25 tot 67 jaar) en oudere mantelzorgers (vanaf 67 jaar).
Deze richtlijn is breed toepasbaar zowel in de thuissituatie, het ziekenhuis, de zorginstelling, op school en in de werksetting.

Wat kunnen anderen met deze richtlijn?

Deze richtlijn bevat onderbouwde aanbevelingen voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten over hoe ze mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen, hoe ze de formele en informele zorg op elkaar kunnen afstemmen, hoe ze (dreigende) overbelasting kunnen signaleren en voorkomen, welke interventies ze zelf kunnen toepassen en hoe ze kunnen samenwerken met andere professionals.
Op die manier kan de handelingsverlegenheid van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten worden weggenomen, ongeacht de setting waar ze werken. Het belangrijkste is dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten  preventief kunnen handelen om (over)belasting van mantelzorgers te voorkomen en dat ze daar vanuit hun organisatie waar ze werken voldoende tijd en ruimte voor krijgen.

Samenwerking

De richtlijn wordt ontwikkeld door IQ healthcare, in samenwerking met Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Verpleging & Verzorging Nederland (V&VN, met diverse (mantel)zorgorganisaties en met subsidie van ZonMw.

Downloads

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website