Projectomschrijving

Decubitus is van grote invloed op het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van de zorgvrager. Hoewel decubitus in theorie in veel gevallen voorkomen kan worden, blijkt dit in de praktijk nog een uitdaging.

Doel

De V&VN-richtlijn Decubitus is, na 10 jaar, herzien. Het belangrijkste uitgangspunt in de richtlijn is het verminderen van druk- en schuifkrachten als basis voor preventie en behandeling. De richtlijn ondersteunt verpleegkundigen verzorgenden in het maken van keuzes hierbij.

Resultaat en werkwijze

Een team van zorgverleners, zorgvragers en wetenschappers op het terrein van preventie en behandeling van decubitus werkten samen aan de ontwikkeling van aanbevelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Na een knelpuntenanalyse formuleerden ze 8 uitgangsvragen. Deze uitgangsvragen werden omgezet in kernaanbevelingen op de volgende gebieden:

  • risicobeoordeling
  • patiëntengroepen met risico op decubitus
  • classificatiesysteem
  • preventieve maatregelen
  • behandeling van decubitus
  • zelfmanagementondersteuning
  • monitoren en evalueren
  • organisatie van zorg

Een multidisciplinair team, bestaande uit 24 zorgverleners uit alle settingen en 2 zorgvragers, werkte gedurende 2,5 jaar aan een handzaam en toegankelijk document. De richtlijn is ontwikkeld door een combinatie van literatuuronderzoek, werkgroepbijeenkomsten, vragenlijsten, interviews en consultatie van experts. Daarbij werkten we op unieke wijze samen met een internationale werkgroep (EPUAP, NPIAP en PPPIA) die verantwoordelijk was voor de update van de internationale richtlijn decubitus. Deze samenwerking had vooral een groot voordeel bij de beoordeling van alle literatuur. Bij het bepalen van de inhoud van de richtlijn heeft de werkgroep per uitgangsvraag beoordeeld welke informatie 1) relevant is voor verpleegkundigen en verzorgenden en 2) specifiek is voor de zorg voor decubitus. Dit heeft geleid tot een grote reductie aan aanbevelingen ten opzichte van de multidisciplinaire V&VN-richtlijn uit 2011.

Coördinatie

Het project is uitgevoerd in opdracht van ZonMw en V&VN is de eigenaar van de richtlijn. De coördinatie van de richtlijn was in handen van dr. Erik de Laat (Radboudumc), dr. Betsie van Gaal (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en Marscha Engelen, MSc (Radboudumc).

Downloads

Interview

‘Als je alles beschrijft, ben je een handboek aan het maken in plaats van een richtlijn’, vertelt verpleegkundig specialist Erik de Laat. De nieuwe richtlijn decubitus is geen dik boekwerk, maar informatie die echt specifiek is voor doorligwonden én relevant is voor verpleegkundigen en verzorgenden.

> Lees het interview

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website