Projectomschrijving

In 2018 werd de V&VN kwaliteitsstandaard ‘Het zieke kind en gezin die verpleegkundige zorg nodig hebben in de eigen omgeving’ gepubliceerd.

Doel

Het doel van dit project was het gebruik van de standaard te bevorderen. Tijdens de ontwikkeling van de standaard is een determinantenanalyse en behoeftepeiling onder verpleegkundigen uitgevoerd. Hieruit bleek dat aanvullende kennis en vaardigheden nodig zijn om de standaard goed te kunnen gebruiken.

E-learning

Op basis van de content van de standaard is daarom een e-learning ontwikkeld voor verpleegkundigen. Er is gekozen om de kennis uit de kwaliteitsstandaard gestructureerd, dus aan de hand van de fasen van het Medisch Kindzorg Syteem, te presenteren. De inhoud volgt daarmee het verpleegkundig proces. De e-learning en begeleidende trailer zijn sinds de zomer 2020 gratis te doorlopen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website