Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het juist en veilig toedienen van medicatie is een van de dagelijkse complexe verantwoordelijkheden van verpleegkundigen en verzorgenden. Bij een deel van de patiënten moet de medicatie vóór het toedienen eerst nog gereed gemaakt worden door verpleegkundigen of verzorgenden. Het gaat dan vooral om het gereedmaken van parenteralia (zoals infusen en injecties) en oralia (zoals het malen van tabletten). In ziekenhuizen gaat het meestal om het gereedmaken van parenteralia, in verpleeghuizen en in de thuiszorg gaat het vooral om het malen van tabletten en het instellen van bijvoorbeeld insulinespuiten. Het voor toediening gereed maken (VTGM) is een risicovol proces en kan gevolgen hebben voor de patiënt- en medicatieveiligheid. Ook kan het gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden van het personeel. Veel voorkomende fouten bij VTGM zijn een verkeerde bereidingswijze, verwisseling of ontbreken van een geneesmiddel, een verkeerde dosis, onvoldoende hygiënische voorzorgsmaatregelen of onterecht malen van de medicatie. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VTGM en eHealth maakt een herziening van de huidige VTGM-richtlijnen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen (2008) en voor de ziekenhuizen (2009) noodzakelijk.

Het doel van deze aanvraag is om een kwaliteitsstandaard VTGM te ontwikkelen die concrete handvatten biedt aan verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteitsstandaard zal aansluiten op de behoeften en knelpunten van verpleegkundigen en verzorgenden rondom VTGM in de dagelijkse praktijk. Ervaringen, knelpunten, suggesties en wensen rondom VTGM zullen bij hen

geïnventariseerd worden. Tevens zullen zij nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard. De kwaliteitsstandaard zal ontwikkeld worden conform de geldende leidraad (AQUA) en zal bestaan uit een generieke zorgmodule en de zorgmodules Parenteralia en Oralia. De generieke zorgmodule zal gericht zijn op algemene en organisatorische aspecten van VTGM voor verpleegkundigen en verzorgenden in het ziekenhuis, in care-instellingen en in de thuiszorg. De specifieke zorgmodules zullen zich richten op specifieke technische aspecten rondom VTGM bij parenteralia en bij oralia. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specifieke aanbevelingen en protocollen voor hygiënische maatregelen bij VTGM van steriele producten, dubbele controle bij VTGM van injecties of autorisatie bij malen van tabletten. Hierbij zal tevens aandacht zijn voor de mogelijkheden van het toepassen van eHealth. Op basis van de aanbevelingen in de kwaliteitsstandaard zullen afgeleide producten ontwikkeld worden, waaronder een informatiestandaard met praktische handvatten voor toepassing in de praktijk en implementatiematerialen zoals scholingsmateriaal, voorbeeldprotocollen en/of andere praktische tools.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website