Projectomschrijving

Verpleegkundigen en verzorgenden maken bepaalde medicijnen eerst klaar vóór het toedienen aan een patiënt, bijvoorbeeld in een infuus of injectie of door te malen. Dit heet 'Voor toediening gereed maken' (VTGM). Als dit proces niet goed gebeurt, heeft dit gevolgen voor de patiëntveiligheid. Nieuwe ontwikkelingen rondom VTGM en e-health maken een herziening van de bestaande richtlijnen  VTGM noodzakelijk.

Doel

Het ontwikkelen van een richtlijn VTGM met concrete handvatten voor verpleegkundigen en verzorgenden bij het voor toediening gereedmaken van medicijnen.

Werkwijze

We hebben een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan zijn uitgangsvragen voor de richtlijn uitgewerkt.

Resultaat

Het project heeft een richtlijn Dubbele controle bij VTGM en een handreiking VTGM opgeleverd. De richtlijn geeft aanbevelingen over alternatieven voor de fysieke controle bij VTGM door een andere persoon. De handreiking bestaat uit:

  • Randvoorwaarden VTGM (voor management en apothekers)
  • VTGM Parenteralia, met processtappen en VTGM-werkwijze bij parenteralia
  • VTGM Oralia, met processtappen en VTGM-werkwijze bij oralia

Downloads

Meer informatie

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Vanuit het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden financieren we de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website