Projectomschrijving

Probleemstelling

Tuberculose is een infectieziekte die in Nederland jaarlijks bij ongeveer 800 mensen wordt vastgesteld. Ook ontvangen circa 1400 mensen met een latente tbc-infectie (LTBI) een behandeling om te voorkomen dat zij later tuberculose ontwikkelen. Sociaal verpleegkundigen tbc-bestrijding (sv-tbc) van de GGD’en ondersteunen deze patiënten gedurende de maandenlange behandeling om therapietrouw en een succesvol behandelresultaat te bereiken. Daarnaast is deze verpleegkundige verantwoordelijk voor taken in het kader van de publieke gezondheid zoals het zorgdragen voor adequate infectiepreventie bij behandeling in de thuissituatie en het contactonderzoek.

Doel

Deze taken worden al tientallen jaren gedaan door verpleegkundigen, maar gedegen wetenschappelijke onderbouwing voor de werkwijze en een richtlijn ontbreken. In dit project ontwikkelen KNCV Tuberculosefonds, V&VN Vakgroep tuberculose en andere ketenpartners werkzaam in de tbc-bestrijding een kwaliteitsstandaard ter ondersteuning van de sv-tbc.

 

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Vanuit het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden financieren we de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website