Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eenzaamheid komt veel voor. Geschat wordt dat circa 40 procent van de Nederlandse bevolking zich eenzaam voelt. Onder sommige groepen zoals migranten en oudere mantelzorgers komt eenzaamheid vaker voor.

Behalve dat degene die zich eenzaam voelen persoonlijk lijden aan het gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties, vormt eenzaamheid ook een belangrijk maatschappelijk probleem. Eenzaamheid brengt aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg met zich mee, die mogelijk deels vermijdbaar zijn.

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden worden veel geconfronteerd met patiënten die zich eenzaam voelen en die sociaal geïsoleerd zijn. De handelingsverlegenheid van wijkverpleegkundigen in deze is groot. Tot dusver ontbreken goed (wetenschappelijk) gefundeerde richtlijnen die hun kunnen helpen bij het al dan niet indiceren en uitvoeren van zorg op dit terrein.

Het huidige project beoogt in deze lacune te voorzien door een richtlijn te formuleren die wijkverpleegkundigen helpt bij het signaleren en inschatten van aard, risico’s en gevolgen van eenzaamheid en het kiezen van de juiste zorg.

De richtlijn is geschreven voor wijkverpleegkundigen die zorg verlenen aan thuiswonende cliënten, maar is zeker ook bruikbaar voor zorgprofessionals in de huisartsvoorziening en andere professionals in de eerstelijnszorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website