Projectomschrijving

Het aantal ouderen met chronische aandoeningen neemt toe. Passende participatie in de zorg van cliënten en familie in de thuissituatie is nodig om kwaliteit van zorg te garanderen. De mate waarin familie en cliënten kunnen of willen participeren is echter divers.

Knelpunten

In dit project zijn de knelpunten in de dagelijkse praktijk in kaart gebracht. De belangrijkste knelpunten in de zorg zijn het niet uitspreken van wederzijdse verwachtingen ten aanzien van cliënt- en familieparticipatie waardoor misverstanden en/of frustraties ontstaan en familie en cliënten niet optimaal (kunnen) participeren in de zorg. Vaardigheden en tijd ontbreken bij zorgverleners  om de behoeften van bespreekbaar te maken en de zorg hierop aan te passen.

Aanbeveling

Ontwikkel een richtlijn en/of leidraad met effectieve manieren om cliënt- en familieparticipatie in de wijk in te zetten. Ook een gesprekshandleiding op individueel niveau en organisatieniveau helpt om participatie in de zorg bespreekbaar te maken en de zorg in de thuissituatie beter af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van cliënt en familie.

Downloads

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Vanuit het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden financieren we de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website