Projectomschrijving

Zorgteams leren en verbeteren

In de ouderenzorg gaan zorgteams ondersteund worden om lerend en verbeterend aan het werk te zijn naast de verantwoording in de vorm van cijfers die ook nodig is. Om dit in verpleeghuizen te helpen realiseren, is inzicht nodig in de wijze waarop teams leren. Én in hoe de effecten van dat leerproces op de kwaliteit van de zorg transparant kunnen worden. Verschillende ontwikkelingen kunnen die omslag versnellen. Het inrichten van teams met een mix van passende competenties kan dit proces naar lokaal leren en verbeteren versnellen.

Coaching door HBO-V studenten

In dit participatief actieonderzoek werken zorgpraktijk, MBO, HBO en universiteit samen. Ze vergaren kennis over de huidige werkwijze als het gaat om leren en verbeteren en over de meerwaarde van coaching door HBO-Verpleegkundigen in combinatie met juiste randvoorwaarden voor het lerend vermogen van teams. Ook leidt dit project tot kennis over de aansluiting tussen theorie en praktijk van coaching door HBO-V studenten en de behoeftes hierin van MBO-opgeleiden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website