Projectomschrijving

Het gebruik van zorg op afstand (zoals beeldbellen) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is nog niet vastgelegd in beleid en in de richtlijnen van de JGZ, terwijl hier grote behoefte aan is.

Doel en werkwijze

In dit project wordt er literatuuronderzoek verricht. Daarnaast worden de ervaringen met zorg op afstand in de JGZ tijdens de coronacrisis geïnventariseerd en samengevat. Professionals en ouders zullen worden bevraagd over hun ervaringen en behoeftes omtrent zorg op afstand tijdens corona. Hierbij zal er toegespitst worden op het ontwikkelingsonderzoek bij een kind. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen over zorg op afstand en (rand)voorwaarden zal een richtlijnmodule worden ontwikkeld en zal ten minste één JGZ-richtlijn worden aangepast.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen het NCJ en TNO. Bij het project zijn verschillende disciplines (jeugdartsen en -verpleegkundigen) betrokken. Ook worden JGZ-organisaties, beheerders, een cliëntpanel en de beroepsverenigingen betrokken.

Impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website