Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ten behoeve van de acceptatie en het gebruik van de in ontwikkel zijnde Kwaliteitsstandaard Transitiezorg (18-/18+) wordt er extra aandacht besteed aan de verspreiding en het bevorderen van het gebruik van deze toekomstige standaard door dit zogeheten disseminatie- en implementatieproject. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een toolbox voor zorgverleners en jongeren (en hun ouders) wordt opgeleverd zodat zij beter de transitie van kindzorg naar volwassenenzorg kunnen voorbereiden en 'uitvoeren'. Ook wordt er voorzien in 'patienten'informatie op Thuisarts.nl en een disseminatie- en implementatieplan opgesteld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door COVID19 zijn we minder ver dan gehoopt en gepland. Enerzijds omdat de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard vertraging heeft opgelopen en we voor de disseminatie- en implementatie afhankelijk zijn. Anderzijds eist COVID19 bijna alle aandacht op en is er weinig ruimte om via communicatie-uitingen een plek te bemachtigen in de schijnwerpers en zo de gewenste bewustwording te realiseren en de nut en noodzaak van de kwaliteitsstandaard onder de aandacht te brengen. Tot op heden hebben 2 interviews plaatsgevonden, een voor ZonMw en een voor Bijniernet België. Het streven is om nadat COVID19 iets is ingezakt de communicatie te intensiveren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project betreft de disseminatie en implementatie van de kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten begeleidt in opdracht van FNO en NVK de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard. Om de standaard goed te laten landen en toepassing ervan zoveel mogelijk te stimuleren, wordt tijdens de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard reeds aandacht besteed aan disseminatie en implementatie, en niet pas bij de oplevering ervan. Zo is er een werkgroep Organisatie & Toepassing ingericht die toeziet op en bijdraagt aan de implementeerbaarheid van de standaard. Zij doet dit in een iteratief proces met de werkgroep Inhoud. Daarnaast worden een disseminatie- en implementatieplan opgeleverd en enkele hulpmiddelen die de implementatie bevorderen. Ook aandacht vragen voor het onderwerp transitiezorg en de Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg en het verhogen van de 'awareness' bij de betrokken zorgverleners en partijen behoren tot de opdracht en het voorstel.

 

Transitiezorg in deze aanvraag betreft de voorbereiding, overgang en nazorg van jongeren met een langdurige zorgbehoefte van kindzorg naar volwassenzorg, en betreft zowel de jongeren en hun ouders als de betrokken zorgverleners en zorgaanbieders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website