Projectomschrijving

In Nederland groeien 700.000 kinderen en jongeren op met een langdurige zorgbehoefte. Tot hun 18e kunnen deze kinderen en jongeren met hun zorgvraag terecht in de kinderzorg en bij de kinderarts. Na hun 18e zijn ze aangewezen op de volwassenenzorg.

Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg

Het overgangsproces van de kinder- naar volwassenenzorg heet transitie in de zorg. De transitie van de jongere verloopt vanwege allerlei redenen niet altijd even soepel. Om de transitie van de jongeren van kinderzorg naar volwassenenzorg beter te laten verlopen, wordt de kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg ontwikkeld (initiatief van FNO en NVK en met subsidie mogelijk gemaakt door FNO en NVK).

Doel

Dit deelproject – onderdeel van de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Transitie in Zorg – wordt gefinancierd door VWS en ZonMw. Het richt zich op de toepassing van de standaard (disseminatie en implementatie). Hiermee wordt niet gewacht tot de standaard gereed is.

Werkwijze

Naast tussentijdse activiteiten die bijdragen aan de bekendheid en acceptatie van de standaard, wordt er nog een aantal producten opgeleverd ter ondersteuning van de implementatie van de standaard.

Download de kwaliteitsstandaard

Interview 'Praat niet over, maar met jongeren'


Projectleider Dunja Dreesens (Kennisinstituut Medisch Specialisten) en ervaringsdeskundige Lisa Verberg (jongerenpanel ZéP van FNO Zorg voor Kansen) vertellen in een interview meer over hun samenwerking in dit project.

> lees het interview

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website