Projectomschrijving

Leidraad document

In 2016 is een leidraad document ontwikkeld. Dit document bestaat uit een set van minimale criteria waarmee de kwaliteit en draagvlak van behandelinhoudelijke keuzehulpen zo hoog mogelijk zijn. Het is gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke verkenning bestaande uit literatuuronderzoek, interviews met internationale experts, observationeel onderzoek bij lopende ontwikkeltrajecten, en twee discussie- en consensusbijeenkomsten met experts en stakeholders, gevolgd door een consensusbijeenkomst met veldpartijen.

Koepels van beroeps-/wetenschappelijke verenigingen (Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)), patiënten (Patiëntenfederatie Nederland) en verzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) hebben het belang van dit document en de kerncriteria die erin staan, onderstreept. Het was echter een te lijvig en daardoor onvoldoende praktisch toepasbaar document om er formeel achter te gaan staan en om goed te kunnen implementeren.

Beknopte en praktische versie van de leidraad

In dit project werkten FMS, NHG, V&VN en Patiëntenfederatie toe naar vier doelen:

  1. De partijen stellen de leidraad formeel vast, in een beknopte en praktische vorm. Dit gebeurt in afstemming en samenwerking met andere organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van keuzehulpen.
  2. De leidraad wordt gezamenlijk aangeboden aan Zorginstituut Nederland.
  3. De leidraad wordt verspreid en toegepast door de vier betrokken partijen.
  4. De partijen werken toe naar onderlinge afspraken over samenwerking, plus activiteiten zodat patiënten, artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland er van op aan kunnen dat keuzehulpen vindbaar zijn en de inhoud ervan relevant, betrouwbaar en up-to-date is.


Bekijk de beknopte leidraad 'Hoe maak ik een keuzehulp bij een richtlijn?'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website