Projectomschrijving

Doel

In het Rapid-project onderzoeken wij hoe nieuwe inzichten sneller kunnen worden vertaald naar richtlijnen voor de praktijk. Hierbij maken wij gebruik van de internationaal ontwikkelde methode ‘Rapid recommendations’. Het doel is om een versnelling van 9 maanden te realiseren.

Wekwijze

Het plan van aanpak bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Vaststellen nieuwe inzichten.
    Met een expertpanel stellen wij criteria op waardoor kan worden bepaald in welke gevallen een versnelde procedure gewenst is.
  2. Versnelde ontwikkeling richtlijnen.
    In 3 richtlijntrajecten streven wij ernaar om in 6 maanden de richtlijnen klaar te hebben, inclusief patiëntinformatie (Thuisarts.nl) en een visuele samenvatting. Het gaat om 2 richtlijntrajecten van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en 1 richtlijntraject van het Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS).
  3. Ontwikkeling toolkit om inzicht te krijgen in het gebruik van de richtlijnen in de praktijk.
  4. Procesevaluatie.
    Hieruit zullen we lessen halen waar toekomstige trajecten hun voordeel uit kunnen halen.

Samenwerking

Patiëntenfederatie NL is partner in dit project.

Innovatie van richtlijnen

Richtlijnen beschrijven (een deel van) een zorgproces waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen. We financieren 9 projecten die ondezoeken hoe de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen verbeterd kan worden. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website