Projectomschrijving

Iedere medische beroepsgroep heeft richtlijnen voor de diagnose en behandeling van aandoeningen. Een goed vertaalde richtlijn resulteert in een patiëntenversie die de patiënt informeert en helpt bij het gericht stellen van vragen aan de behandelaar en het samen maken van goede zorgkeuzes.

Doel

De European Association of Urology (EAU) en het Athena Instituut (VU Amsterdam) ontwikkelen patiëntenversies bij richtlijnen voor 3 urologische kankers:

  • blaaskanker
  • nierkanker
  • prostaatkanker

Samenwerking

Binnen het project is samen met patiënten en zorgprofessionals gekeken naar welke vorm van een patiëntenversie wenselijk is. Het project is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), ProstaatKankerStichting en de patiëntenvereniging Leven met Blaas- en Nierkanker.

Opbrengst

Het project heeft geleid tot de totstandkoming van blauwdrukken voor digitale patiëntenversies die patiënten (en zorgverleners) helpen om tot geïnformeerde beslissingen te komen in hun zorgproces en daarmee bijdragen aan integrale zorg en zelfmanagement. De patiëntenversies onderscheiden zich van andere versies doordat ze onder andere met een breed draagvlak zijn opgezet, zijn ingericht vanuit de stappen van het zorgpad en rekening houden met de verschillende informatiebehoeften tussen patiënten.

De digitale patiëntenversies worden momenteel ontwikkeld en de wens is ze op zowel landelijk als lokaal niveau te implementeren. Onder andere de organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), IKNL, Thuisarts.nl, FMS en de patiëntenvereniging Leven- met blaas- of nierkanker en de Prostaatkankerstichting, zullen gebruik maken van de versies.

Transparantie over de kwaliteit van kosten van de zorg

Tijdens het ‘jaar van de transparantie’ heeft het ministerie van VWS ingezet op meer en betere informatie over de kwaliteit en kosten van de zorg. In totaal financierden wij 15 projecten om te komen tot betere instrumenten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bruikbare kennis ter ondersteuning van het Zorginstituut. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website