Projectomschrijving

Van zorgverleners wordt verwacht dat ze de eigen regie van cliënten stimuleren en tegelijkertijd aandacht hebben voor de kwetsbaarheid van cliënten. Dat maakt de zorgrelatie complex. Inzicht in deze complexiteit is van belang omdat de zorgrelatie in belangrijke mate de ervaren kwaliteit van zorg bepaalt in de langdurige zorg en daarmee de kwaliteit van leven van cliënten.

Doel en werkwijze

iBMG (EUR), Kenniscentrum Zorginnovatie (HR), en Zorgbelang Zuid-Holland doen daarom samen kwalitatief onderzoek naar de zorgrelatie. We maken gebruik van interviews, observaties en video-opnames van de zorg. Cliënten, familieleden en zorgverleners worden in het hele project intensief betrokken.

Kwaliteitsinstrument

De inzichten worden gebruikt bij de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument voor:

  • zorgverleners
  • zorginstellingen
  • patiëntenorganisaties
  • kwaliteitsinstituut
  • verzekeraars
  • toezichthouders

Ervaringen van cliënten, zorgverleners en familieleden kunnen zo op verschillende niveaus worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering.

Interview

Hoe ga je het gesprek aan over de zorgrelatie in de langdurige zorg? Onderzoeker Marjolijn Heerings, Alice Hammink (Pameijer) en Paul Röttger (Theater Babel) vertellen hoe films met monologen van cliënten, naasten en zorgverleners hierbij ondersteunen.

> Lees meer over deze reflectiemethode

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website