Projectomschrijving

In 2019 heeft ZonMw, vanuit de programmalijn 'Leren & verbeteren' van het programma Ondersteuning Zorginstituut, 13 projecten gehonoreerd gericht op het werken aan betere kwaliteit van de gezondheidszorg.

Doel en werkwijze: monitoring en evaluatie

Ons evaluatieproject monitort en evalueert de 13 individuele projecten en de programmalijn 'Leren & verbeteren' als geheel. Dit doen we via een participatieve benadering gebaseerd op de gevalideerde methodologie Reflexieve Monitoring in Actie (RMA). Deze methodologie combineert evaluatieonderzoek met het faciliteren van leerprocessen onder alle betrokkenen.

Verwachte opbrengsten

  • Onze monitoring van het programma als geheel (werkpakket 1) resulteert in een eindrapportage en infographic die wetenschappelijke, praktische en maatschappelijke impacts van de programmalijn 'Leren & verbeteren' samenvatten.
  • Onze monitoring van de 13 projecten (werkpakket 2) resulteert in tussenrapportages en video's over leren en verbeteren in de praktijk. Resultaten komen beschikbaar in een toolbox.

De 2 werkpakketten lopen parallel aan elkaar gedurende de gehele looptijd van het project en voeden elkaar continu.

Programmalijn 'Leren & verbeteren'

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek op dit onderwerp, én een evaluatieproject.

> Bekijk 13 projecten

Relevante thema's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website