Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, een samenwerking tussen de universiteit van Tilburg en elf ouderenzorgorganisaties, doet onderzoek naar mensgerichte zorg.

Mensgerichte zorg in het verpleeghuis door scholing

In dit project ontwikkelt de AWO samen met het mbo- en hbo-onderwijs twee lesprogramma’s. In het eerste lesprogramma leren studenten, verpleegkundigen en verzorgenden hoe ze verhalen van ouderen die in het verpleeghuis wonen, kunnen ophalen. Ook leren ze hoe ze deze verhalen kunnen gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In het tweede lesprogramma leren ze om in teams een evaluatie-instrument te gebruiken. Met dit instrument leren de teams hoe ze de zorg samen kunnen evalueren en verbeteren. Deze lesprogramma’s worden in dit project getest. De studenten, verpleegkundigen en verzorgenden doen samen nieuwe vaardigheden op door de lesstof te gebruiken in het verpleeghuis. Ze leren na te gaan of de nieuwe kennis en vaardigheden leiden tot meer mensgerichte zorg.

Leermethodieken en een feedbackmechanisme

Het project levert twee leermethodieken op die direct implementeerbaar zijn binnen het regulier mbo en hbo onderwijs en als bij- en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ook levert het project een feedbackmechanisme op dat gebruikt kan worden om te leren en verbeteren op het gebied van mensgerichte ouderenzorg. Daarnaast zal het project de kennisinfrastructuur en samenwerkingsverbanden tussen zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek versterken.

Meer informatie

Interview

In Nederland is 80% van de zorgmedewerkers mbo-geschoold. De verpleeghuiszorg kan beter inspelen op de leerbehoeften van deze zorgmedewerkers. Onderzoeker Irene Muller-Schoof geeft tips voor een beter leerklimaat op de werkvloer.

> Lees het interview

 

Programmalijn 'Leren & verbeteren'

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek op dit onderwerp. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website