Projectomschrijving

De huidige paramedische parkinson-richtlijnen zijn om diverse redenen niet goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Dit belemmert kwalitatief goede zorg.

Doel en aanpak

In dit project wordt een online beslissingsondersteuning ontwikkeld en geïmplementeerd die gerichte handvaten biedt voor de paramedische zorg. Belangrijke innovaties zijn:

  • De hulpvraag van de persoon met parkinson staat centraal. Daardoor is snel duidelijk welke paramedische zorg zinvol is voor die persoon.
  • De losse, monodisciplinaire richtlijnen worden geïntegreerd. Dat ondersteunt afstemming tussen betrokken paramedici.
  • Het biedt handelings- en persoonsgerichte beslissingsondersteuning aan zowel paramedici, mensen met parkinson en hun naasten en verwijzers.
  • Nieuwe kennis wordt automatisch toegevoegd in de beslissingsondersteuning. Het blijft dus actueel voor de gebruikers.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door ParkinsonNet, de paramedische beroepsgroepen, de Parkinson Vereniging, het Radboudumc, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Alii.

Innovatie van richtlijnen

Richtlijnen beschrijven (een deel van) een zorgproces waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen. We financieren 9 projecten die ondezoeken hoe de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen verbeterd kan worden. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website