Projectomschrijving

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister van VWS de ontwikkeling van een generieke module Digitale Zorg op de Meerjarenagenda geplaatst.

Doel en werkwijze

In dit project maken patiënten- en beroepsorganisaties en richtlijnexperts een gebruikersvriendelijk en wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel (generieke module) voor het omgaan met en toepassen van digitale zorg op afstand. Ze ontwikkelen een generieke module die kan worden opgenomen in andere kwaliteitsstandaarden. Ze volgen daarbij de AQUA-leidraad. De te ontwikkelen generieke module is het uitgangspunt voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte digitale zorgorganisatie voor alle zorgsectoren.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten, het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website