Projectomschrijving

Ruim 799.000 patienten in Nederland hebben te maken met multimorbiditeit. Zij hebben voor hun verschillende ziektes vaak meerdere behandelaars. Onderlinge en overkoepelende afstemming van behandelingen is van groot belang voor een integrale aanpak van zorg. Dit is echter nog geen standaard zorg omdat richtlijnen vaak ziekte- en specialisme-specifiek ontwikkeld worden zonder verwijzingen naar informatie over de behandelingen van co-morbide aandoeningen.

Doel

In dit project ontwikkelen we daarom een manier om deze koppelingen mogelijk te maken tussen (para)medische richtlijnen en/of losse modules ter ondersteuning van de zorg voor het toenemende aantal patiënten met multimorbiditeit.

Aanpak

Dat doen we door gebruik te maken van elementen van zowel ontwerpgericht onderzoek als actieonderzoek. In de eerste fase ontwerpen we een oplossing voor het koppelen op basis van een eerder uitgewerkte multidisciplinaire richtlijn 'Cardiovascualair Risico Management'. Vervolgens wordt het toegepast op een nieuwe richtlijn 'Chronische Nierfalen'. Daarna wordt deze manier van werken getest en geëvalueerd, waarbij we gebruik maken van de principes van actieonderzoek.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd door het Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten, data science wetenschappers van de VU, de leerstoel Ouderengeneeskunde van het UMCG en de Patiëntenfederatie Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website