Projectomschrijving

Inzichtelijk maken kwaliteit zorgrelatie patiënt en hulpverlener

In dit project is een kwaliteitsinstrument ontwikkeld om de kwaliteit van de zorgrelatie inzichtelijk te maken tussen mensen in een communicatief kwetsbare positie en hulpverleners. Mensen in een communicatief kwetsbare positie hebben moeilijkheden om informatie te begrijpen en om zich te kunnen uiten. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met dementie, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of neurologische aandoeningen. Het kwaliteitsinstrument is ontwikkeld in een participerend actieonderzoek waarbij de doelgroep een actieve rol had in alle fases bij de ontwikkeling van het instrument.

Kwaliteitsinstrument MEMZ

Het project heeft geleid tot het kwaliteitsinstrument “Mijn Ervaringen met de Zorgrelatie” (MEMZ). MEMZ kent 3 verschillende versies:

  1. MEMZ-App: voor gebruik door een cliënt, onafhankelijk van een begeleider (te gebruiken via de website)
  2. MEMZ-Bord: voor gebruik door een cliënt, samen met een begeleider (digitaal mogelijkheid voor documentatie)
  3. MEMZ-Groepsspel: voor gebruik met een groep van cliënten, samen met 1 – 2 begeleiders.

Thema's

De nadruk van MEMZ ligt op de ervaring. Het instrument bevat 4 verschillende thema’s:

  • Doen: Wat doet de begeleider in de omgang met de cliënt?
  • Begrijpen: Hoe kan de begeleider zich inleven in de cliënt?
  • Samenwerken: Hoe werken de cliënt en de begeleider samen?
  • Een gesprek hebben: Hoe praat de begeleider met de cliënt?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website