Projectomschrijving

Doel

Het doel van het project ‘Leersaam Noord’ is leernetwerken faciliteren en een leerwerkmethode ontwikkelen die de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunt.

Werkwijze: onderzoek naar samen werken en leren

In dit project wordt onderzocht hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurt in 2 ziekenhuizen, 2 revalidatiecentra, 1 langdurige zorg/thuiszorgorganisatie. Deze leerteams gaan besprekingen houden. Dit heeft tot doel de eigen regie van zorgvragers te bevorderen. In de besprekingen wordt alle beschikbare kennis en informatie gebruikt volgens een specifieke leermethode. Dat kan gaan over val- of infectierisico, maar altijd over huidig en wenselijk functioneren van de zorgvrager in zijn omgeving. Daardoor kunnen zorgvragers beter, in gezamenlijke besluitvorming, meebeslissen over de zorg.

Samenwerking: leeractiviteiten in leernetwerken

Het onderzoek wordt door samenwerkende onderzoekers in het Noorden uitgevoerd. Zij gaan bijeenkomsten van de leernetwerken monitoren, waarbij gekeken wordt naar leeractiviteiten met als doel meer inzicht te verkrijgen over werkzame methoden van samen leren. Dit levert een handreiking over leernetwerken en een leerwerkmethode in de zorg op. Daarnaast wordt onderzocht hoe de verschillende zorgprofessionals in het leernetwerk invulling geven aan de beroepsrollen, met name wat betreft het tonen van vakinhoudelijk leiderschap. Tevens wordt gekeken naar de opbrengsten van leernetwerken voor zorgvragers wat betreft samen beslissen, persoonsgerichtheid en dagelijks functioneren. Uit de opbrengst moet blijken of de leermethode zorgverleners helpt in hun beroepsrol. Daarnaast of zorgvragers daadwerkelijk meer eigen regie hebben en persoonsgerichte zorg ontvangen afgestemd op hun dagelijks leven.

Interview

Zorgverleners leren het meest als ze ook de kennis van patiënten gebruiken, vinden de initiatiefnemers van LeerSaam Noord. Een patiëntvertegenwoordiger, regieverpleegkundige en onderzoeker vertellen hoe zij via Action learning met elkaar leren in lokale netwerken.

> lees het interview

Programmalijn 'Leren & verbeteren'

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek op dit onderwerp. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website