Projectomschrijving

Keuze zorginstelling of zorgverlener

Hoe cliënten in de langdurige zorg (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg) kiezen voor een zorginstelling of zorgverlener is onduidelijk. Om de eigen regie van deze cliënten te stimuleren is het van belang om het keuzeproces en behoeften aan ondersteuning te begrijpen. In dit project zijn, in samenwerking met 12 instellingen, bij 72 cliënten gegevens verzameld over hun keuze voor langdurige zorg door middel van vragenlijsten of interviews. Ook werden mantelzorgers en cliëntondersteuners geïnterviewd. 

Behoefte cliënten en mantelzorgers

Cliënten en hun mantelzorgers hebben behoefte aan persoonlijke ondersteuning in het keuzeproces en geven aan onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van cliëntondersteuners. We bevelen aan om samen met cliënten en cliëntondersteuners een ‘keuzegids’ te ontwikkelen die hen in het keuzeproces kan ondersteunen. De basis is een dialoog over de persoonlijke doelen en wensen, eventueel gevolgd door informatie over de sfeer en de kwaliteit van instellingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website