Projectomschrijving

Het jaar 2015 is het jaar van de transparantie. Eén van de doelen van het jaar van de transparantie is om patiënten betere informatie te geven over de kwaliteit van medisch specialistische zorg. Dit kan patiënten onder andere helpen om betere keuzes te maken tussen zorgaanbieders.

Belemmerende factoren transparantie

De transparantie over kwaliteit van zorg wordt nu nog door een aantal factoren belemmerd. Een belangrijke factor is de grote hoeveelheid aan kwaliteitsindicatoren die wordt uitgevraagd, leidend tot onnodige tijds- en kostenbesteding voor de ziekenhuizen. Daarnaast is er gebrek aan overeenstemming over de gehanteerde definities van de indicatoren.

Doel en werkwijze

In dit onderzoek wordt een interactieve tool ontwikkeld en opgeleverd, met daarin per indicator een overzicht van de uitvraag aan kwaliteitsindicatoren. Daarnaast wordt een rapportage opgeleverd met verbetermogelijkheden voor de uitvraag. De input hiervoor komt uit deskresearch; informatie uitvraag bij, en interviews met, ziekenhuizen en uitvragende partijen; internationale vergelijking en focusgroepen.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website