Projectomschrijving

Behoefte aan centrale website

Mensen zoeken op internet vooral naar informatie over zorg en gezondheid om te kijken wat ze zelf kunnen doen aan hun klachten. De gewenste informatie hangt af van de klachten en zorgfase. Informatie op internet is onoverzichtelijk. En het is onduidelijk welke informatie betrouwbaar is. Een oplossing is een centrale website met informatie en links die daar door de overheid op zijn gezet of goedgekeurd.

Kwaliteit en kosten ontbreken

Uit een inventarisatie bleek dat informatie over de kwaliteit en kosten van zorg vaak ontbreekt.

Oplossingsrichtingen

Tijdens een invitational conference kwamen partijen tot de volgende conclusies:

  • Mensen hebben recht op informatie over kwaliteit én kosten van de zorg;
  • Geef objectieve én subjectieve kwaliteitsinformatie;
  • Mensen willen graag informatie op maat. Zorg dat mensen geen informatie wordt onthouden;
  • Zorginstituut Nederland is de partij om de kwaliteit van data achter de informatie te borgen.

Resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website