Projectomschrijving

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit van deze zorg is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks van hen ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld over zorg bij pijn, zorg voor wonden, maar ook het overdragen van zorg na een dienst of bij transitie naar een andere zorgsetting in de keten. Deze zorg hoort volgens het best beschikbare bewijsmateriaal, klinische expertise en de voorkeur van de patiënt gegeven te worden (evidence based practice).

Leren en verbeteren

In de waan van de dag is het echter lastig voor verpleegkundigen en verzorgenden om te reflecteren op hun dagelijks handelen. Een belangrijke stap is het creëren van een leercultuur waarin continue feedback op reeds geregistreerde informatie centraal staat. Dan is registreren geen last, maar een lust om mee te leren en verbeteren. Door te reflecteren kunnen zij elke dag weer kijken naar hun werk en kunnen zij  nagaan welke zorg daadwerkelijk ‘Evidence based’ is en op welke kwaliteitsaspecten zij met elkaar kunnen leren en verbeteren.

Leercultuur ontwikkelen

In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in bestaande aanbevelingen om verpleegkundige handelingen te doen of juist te laten op drie verpleeg sensitieve thema’s: pijn, wondzorg en participatie bij de overdracht van zorg. Daarnaast zal er in de deelnemende instellingen een leercultuur voor Evidence Based Quality Improvement worden ontwikkeld binnen teams, waarin de bestaande aanbevelingen worden gebruikt om te komen tot de beste Essentiële Zorg. In dit onderzoek zal het onderwijs (zowel HBO als MBO) samenwerken met de praktijk (ziekenhuis en thuiszorg). Belangrijke partners zijn V&VN en Vilans. Na afronding van dit onderzoek ligt de basis klaar om andere verpleegsensitieve thema’s op een zelfde wijze en met een zelfde leercultuur continu te verbeteren.

Film EBP-cultuur in het verpleeghuis

Meer informatie

Symposium EVIDENCE 2.0

Interview

In een interview vertelt verplegingswetenschapper Jeltje Giesen meer over effectief leren. Zij benadrukt het belang van een goede samenwerking tussen ziekenhuiszorg en thuiszorg, en een bijpassende leercultuur.

‘Een mbo-student wil misschien vooral praktische handvatten voor handelingen aan het bed doen. Een hbo-student heeft daarbij misschien meer behoefte aan achtergrond informatie.'

> Lees het interview

Leren & verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek op dit onderwerp. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website