Projectomschrijving

Dit project kent twee doelen. Ten eerste Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) implementeren en optimaliseren op de afdelingen geriatrische revalidatie van drie ouderenzorgorganisaties in Amsterdam en Amstelveen. In een LIN staat het samen leren, werken, onderzoeken en innoveren door verpleegkundigen, verzorgenden, studenten, docenten, cliënten en andere medische en paramedische disciplines centraal.
Ten tweede het implementeren van ‘cliënt-centred goalsetting’ binnen de geriatrische revalidatiezorg. We inventariseren onder andere welke ideeën cliënten en hun naasten, verzorgenden en verpleegkundigen en andere bij de revalidatie betrokken disciplines hebben bij het gezamenlijk vaststellen en evalueren van revalidatiedoelen. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen handvatten om cliënten beter te betrekken bij hun zorgproces en laatstgenoemden meer eigen regie te geven.

Participatief actieonderzoek

De twee doelen worden gerealiseerd via twee deelprojecten. In beide projecten vindt participatief actieonderzoek (PAO) plaats. Dit PAO beoogt praktische kennis te verkrijgen om daarmee het handelen te verbeteren, te vernieuwen of te veranderen. Het impliceert actieve betrokkenheid van de onderzoekers, verpleegkundigen, verzorgenden, andere betrokken disciplines, docenten en studenten bij het design en de evaluatie van het LIN, de indicatorenset en de toepassing daarvan in het proces van client-centred goalsetting. Onderzoek en actie zijn met elkaar verbonden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website