Projectomschrijving

Doel

Dit project kent 2 doelen:

  1. Ten eerste Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) implementeren en optimaliseren op de afdelingen geriatrische revalidatie van 3 ouderenzorgorganisaties in Amsterdam en Amstelveen. In een LIN staat het samen leren, werken, onderzoeken en innoveren door verpleegkundigen, verzorgenden, studenten, docenten, cliënten en andere medische en paramedische disciplines centraal.
  2. Ten tweede het implementeren van ‘cliënt-centred goalsetting’ binnen de geriatrische revalidatiezorg. We inventariseren onder andere welke ideeën cliënten en hun naasten, verzorgenden en verpleegkundigen en andere bij de revalidatie betrokken disciplines hebben bij het gezamenlijk vaststellen en evalueren van revalidatiedoelen. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen handvatten om cliënten beter te betrekken bij hun zorgproces en laatstgenoemden meer eigen regie te geven.

Werkwijze: participatief actieonderzoek

De 2 doelen worden gerealiseerd via 2 deelprojecten. In beide projecten vindt participatief actieonderzoek (PAO) plaats. Dit PAO beoogt praktische kennis te verkrijgen om daarmee het handelen te verbeteren, te vernieuwen of te veranderen. Het impliceert actieve betrokkenheid van de onderzoekers, verpleegkundigen, verzorgenden, andere betrokken disciplines, docenten en studenten bij het design en de evaluatie van het LIN, de indicatorenset en de toepassing daarvan in het proces van client-centred goalsetting. Onderzoek en actie zijn met elkaar verbonden.

Dubbelinterview

De verpleeghuiszorg wordt steeds complexer en dat maakt leren en verbeteren essentieel. Dat zorgt uiteindelijk voor betere zorg én voor het goed opleiden en aan boord houden van collega’s. Maar hoe pak je dat aan? Lees het interview met Robbert Gobbens en Karin Bosch.

> Lees het interview

Artikelen

Programmalijn 'Leren & verbeteren'

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek op dit onderwerp. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website