Projectomschrijving

Ontwikkeling keuzehulpen

De stichting PATIENT+ heeft als primair doel: ‘het actief betrekken van patiënten in hun zorgproces door middel van keuzehulpen’. In dit project heeft Stichting PATIENT+ 6 keuzehulpen ontwikkeld:

  1. Nierfalen
  2. Diabetes
  3. Galsteenlijden
  4. Liesbreuk
  5. Huidkanker
  6. Darmkanker

Met werkgroepen, bestaande uit patiënten/arts-assistenten/onderzoekers/ specialisten, zijn de 6 keuzehulpen ontwikkeld. Aan de hand van bestaande nationale en internationale kwaliteitsstandaarden is de
inhoud van de keuzehulp in 5 stappen beschreven. De inhoud van de keuzehulp is voorgelegd aan specialisten en relevante patiënten(organisatie). Ook is de keuzehulp getest in de kliniek en is feedback van artsen en patiënten verzameld. Voor liesbreuk en galblaas is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder patiënten, artsen en ondersteunend personeel. De keuzehulpen worden in verschillende ziekenhuizen geïmplementeerd.

Meer informatie

Website PATIENT+ Keuzehulp

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website