Projectomschrijving

Cascade-effecten

Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen bepaalde zorg niet meer zelf te leveren, maar deze te concentreren in andere ziekenhuizen in de buurt. Dit kan echter negatieve effecten hebben op het ziekenhuis dat de zorg niet meer levert (cascade-effecten). In dit onderzoek hebben we onderzocht of deze cascade-effecten ook daadwerkelijk optreden.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek laat zien dat er in veel situaties niet of nauwelijks negatieve (cascade-)effecten zijn na het concentreren van spoedzorg. Alleen bij geboortezorg en heupfractuurzorg (en een beetje bij CVA) was sprake van duidelijke cascade-effecten, doordat ziekenhuizen veel meer zorg verliezen dan alleen de zorg rondom de geboorte en de heupfractuur. Zo verdween ook een groot deel van de kindergeneeskundige zorg na de concentratie van geboortezorg. Het onderzoek laat ook zien dat ziekenhuizen maatregelen kunnen nemen om de cascade-effecten tegen te gaan, zoals zorgen dat artsen in meerdere ziekenhuizen tegelijk werken om voldoende kennis houden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website