Projectomschrijving

Doel

Hoe kunnen ervaringskennis en waarden van burgers en professionals geïntegreerd worden in vaccinatierichtlijnen? Hoe voorkomen we dat input vooral komt van mensen met vooringenomen standpunten rondom vaccinatie? En kan kunstmatige intelligentie een rol spelen in het beter integreren van ervaringskennis en waarden in richtlijnen? Dit is wat onderzoekers van de Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM, het Athena Instituut en de Social AI-groep van de Vrije Universiteit tussen 2020 en 2023 onderzoeken.

Werkwijze

Ervaringskennis en waarde-overwegingen worden door tekstmining gefilterd uit bestaande registraties van zorgen van patiënten bij de GGD en van huisartsen op hun discussieplatform. Deze worden ingebracht in een online platform waar professionals, burgers en richtlijnontwikkelaars deze kennis en waarden wegen. Vervolgens worden 3 richtlijnen in het programma Vaccinatie op Maat (VoM) herzien om de praktische bruikbaarheid van deze richtlijnen te vergroten.

Richtlijn COVID-19-vaccinatie

Voor COVID-19-vaccinatie kan het includeren van ervaringskennis en waarde-afwegingen bijdragen aan een betere performance van de vaccinatierichtlijn in het veld. In een deelproject wordt onderzocht hoe Artificial Intelligence-gebaseerde methoden voor tekstmining, eraan kunnen bijdragen dat feedback en behoeften van professionals, patiënten en burgers, snel en systematisch in de richtlijn worden opgenomen. Voor dit onderzoek worden ervaringen en waarde-overwegingen, zoals geuit op sociale media en op professionele platforms, geanalyseerd en ingebracht in het proces van richtlijnontwikkeling.

Projectwebsite

Interview

'Door analyse van verschillende platforms met kunstmatige intelligentie ontdekken we welke kwesties er nú leven', vertellen Teun Zuiderent-Jerak, Aura Timen en Lea Lösch. Daardoor biedt deze methode biedt ook mogelijkheden voor andere richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen in de oncologie.

> Lees het hele interview

Artikelen

Innovatie van richtlijnen

Richtlijnen beschrijven (een deel van) een zorgproces waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om goede zorg te verlenen. We financieren 9 projecten die ondezoeken hoe de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen verbeterd kan worden. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website