Projectomschrijving

Lastig om ziekenhuizen te vergelijken

Jaarlijks publiceren ziekenhuizen hun sterftecijfers. Echter, dit geeft maar een beperkt beeld van de kwaliteit van zorg en is voor sommige diagnoses dusdanig zeldzaam, dat uitkomsten zoals heropname of lange ligduur relevanter zijn. Probleem is ook dat een ziekenhuis goede resultaten kan hebben op de ene uitkomst, maar veel minder op de andere uitkomst. Bovendien hangen de uitkomsten met elkaar samen. Dit maakt het lastig om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken.

Gecombineerde uitkomstmaat ontwikkeld

In dit project is daarom een gecombineerde uitkomstmaat ontwikkeld (Textbook Outcome Plus, TOP) waarin naast sterfte ook heropname en lange ligduur wordt meegewogen, om een completer beeld van de kwaliteit van zorg te geven. De TOP bleek betrouwbaarder om ziekenhuizen te rangschikken dan sterfte of heropname alleen, en bruikbaar voor patiënten omdat het beter inzicht gaf in de gewenste uitkomst (overleven, geen heropname en normale opnameduur). Voor professionals in ziekenhuizen die kwaliteit willen verbeteren, kan er met de TOP veel gerichter dossieronderzoek worden gedaan. Voor verzekeraars geeft het een completer beeld, en bruikbaar in het gesprek met ziekenhuizen over verbeterpunten.

Resultaten

Informatiefolder patiënten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website