Projectomschrijving

Het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg gaat een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelen en evalueren; de ‘Learning Innovation Nurses Climate‘ (LINC) aanpak. Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als de thuiszorg.

Actieonderzoek

Middels actieonderzoek wordt gedurende 4 jaar aan de vier kernelementen van de LINC aanpak gewerkt:
1) Uitvoeren van een QuickScan voor het in kaart brengen van de huidige leer-, verbeter- en organisatorische omstandigheden voor de teams, en aanwezige knelpunten;
2) Op maat inrichten van werkplekleren om het verbeteren van de zorg vanaf de werkvloer te bevorderen;
3) Coaches (verpleegkundigen niveau 5/6) begeleiden de teams inhoudelijk en procesmatig. Zij zijn ook de schakels tussen de teams en de betrokken mbo en hbo opleidingen;
4) Cyclisch inzetten van reeds beschikbare kwaliteitsdata om zorgproblemen te identificeren en resultaten van verbeteracties te monitoren.

Duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat

Voor V&V teams wordt een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat gecreëerd ter verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de ouderenzorg thuis en in het verpleeghuis. Hiervoor is onder meer inzicht in de benodigde competenties van V&V professionals nodig en inzicht in organisatorische randvoorwaarden en contextkenmerken voor een optimale leer- en verbeter omgeving. Tevens is een haalbare geëvalueerde LINC aanpak nodig, een systematiek om beschikbare kwaliteitsdata te integreren in cyclische verbetertrajecten vanuit V&V teams en intensievere en structurele samenwerking tussen onderwijs, praktijkveld en kennisinstellingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website