Projectomschrijving

Een stijgende incidentie van botbreuken zorgt voor een toename van druk op de (poliklinische) spoedzorg. Deze toename maakt het moeilijk om goede patiëntgerichte zorg te blijven bieden. Om deze druk te verlagen is Direct Ontslag ontwikkeld. Dit houdt in dat patiënten met laag complexe botbreuken geen standaard poliklinische controle, maar een afneembare brace of sling krijgen (in plaats van gips). Een app ondersteunt hen met informatie, oefeningen en een hulplijn voor (zorg)vragen. De eerste resultaten laten een forse afname van poliklinische controles en beeldvorming zien, met gelijkblijvende patiënttevredenheid en zorgverbruik in de eerste lijn. Deze uitkomsten en de noodzaak om goede zorg te blijven bieden tijdens de COVID-pandemie, hebben geleid tot een versnelde invoer in 11 ziekenhuizen.

Doel: randvoorwaardelijke kennis verzamelen

Het primaire doel van dit project is om randvoorwaardelijke kennis te verzamelen voor succesvolle implementatie van Direct Ontslag voor 4 simpele en stabiele letsels als standaardalternatief voor face-to-face zorg en deze op te nemen in 3 bestaande richtlijnen van de Federatie voor Medisch Specialisten (FMS): kinder-, enkel- en handfracturen. Door parallel aan de implementatie (patiënt)ervaringen te bundelen in een mixed-model studie, maken wij de haalbaarheid en functionele uitkomsten van Direct Ontslag verder inzichtelijk.

Impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website