Projectomschrijving

Fysio- en oefentherapie lenen zich goed voor (gedeeltelijke) zorg op afstand, aangezien er vanuit de fysio- en oefentherapeut in toenemende mate nadruk ligt op de coachende rol en het bevorderen van zelfmanagement. Daarnaast hebben patiënten meestal een reeks behandelingen, waardoor het goed mogelijk is om een gedeelte op afstand aan te bieden. Ondanks de potentie zijn de ervaringen en het gebruik wisselend en is er behoefte aan praktische aanbevelingen over zorg op afstand.

Doel

Binnen dit project worden praktische aanbevelingen ontwikkeld die kunnen worden toegevoegd aan bestaande en nieuwe richtlijnen, zoals Artrose heup-knie en COPD. Hiermee draagt het project bij aan de duurzame integratie van zorg op afstand aan patiënten binnen de fysio- en oefentherapie en toekomstbestendige zorg. De focus ligt op technologische toepassingen die het mogelijk maken om consulten en behandelingen die voorheen face-to-face plaatsvonden (deels of volledig) digitaal plaats te laten vinden.

Werkwijze

Om te komen tot praktische aanbevelingen wordt de AQUA leidraad als basis gebruikt, maar daarnaast ook kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. De geleerde lessen ten aanzien van kwalitatieve methodes worden geïntegreerd binnen de KNGF-Richtlijnenmethodiek.

Samenwerking

Het Digi-On-project is gezamenlijk opgezet door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Patiëntenfederatie Nederland en de Hogeschool Utrecht.

Impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website