Projectomschrijving

Leernetwerken van zorgverleners en cliënten

Het doel van integrale geboortezorg is om continue zorg te leveren van goede kwaliteit die aansluit bij wat voor een vrouw belangrijk is, zoals een gezond kind en een goede bevallingservaring. In de SWING-studie wordt in 2 regio’s een aanpak ontwikkeld om de geboortezorg voortdurend te verbeteren, zoals de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg aanbeveelt.

Inbreng van vrouwen

In dit actieonderzoek werken vrouwen, zorgverleners en onderzoekers in leernetwerken samen aan het verbeteren van de zorg. Dit gebeurt binnen leerbijeenkomsten (intervisiebijeenkomsten), moederraden en moedercafé’s. Zo denken en praten vrouwen mee over welke onderwerpen belangrijk zijn, wat goed gaat in de zorg en welke verbeteringen wenselijk zijn.

Handboek

Het projectteam van de SWING-studie onderzoekt hoe vrouwen en zorgverleners samen leren. Het resultaat is een handboek voor het opzetten van leernetwerken in andere regio’s.

Interview

Hoogleraar Ank de Jonge en docent en verloskundige Jolanda Boxem vertellen over de aanpak van de SWING-studie. Uitgangspunt hierbij is samen leren van wat goed gaat.

> Bekijk het interview

Meer informatie

Leren & verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek op dit onderwerp. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website