Projectomschrijving

In de kwaliteitsstandaard worden kwaliteitscriteria opgenomen en modules uitgewerkt die richting geven aan het verbeteren en borgen van de medische inhoudelijke en de organisatorische aspecten van de zorg. Om deze informatie toegankelijk te maken voor iedereen, is het ontwikkelen van innovatieve patiënteninformatie noodzakelijk.

Doel

In dit project wordt daarom innovatieve patiënteninformatie ontwikkeld voor de kwaliteitsstandaarden:

  • hyperaldosteronisme
  • feochromocytoom
  • bijnierschorscarcinoom

Doelgroep

Patiënten en hun directe omgeving.

Werkwijze

De inhoud van de kwaliteitsstandaard voor primair hyperaldosteronisme, feochromocytoom en bijnierschorscarcinoom wordt in beeld en spraak uitgelegd. Daartoe wordt gebruik gemaakt van sprekende infographics en pakkende animaties.

Resultaat

Patiënteninformatie bij de kwaliteitsstandaard zal leiden tot vergroting van kennis en zelfmanagement bij de patiënt, waardoor eigen deelname aan de besluitvorming rondom de behandeling zal toenemen. Bekijk de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Interview


In een interview vertelt Johan Beun, coördinator BijnierNET, hoe de kwaliteitsstandaard tot stand is gekomen.

> Lees het interview

Transparantie over de kwaliteit van kosten van de zorg

Tijdens het ‘jaar van de transparantie’ heeft het ministerie van VWS ingezet op meer en betere informatie over de kwaliteit en kosten van de zorg. In totaal financierden wij 15 projecten om te komen tot betere instrumenten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bruikbare kennis ter ondersteuning van het Zorginstituut. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website