Projectomschrijving

Een van de speerpunten van de beweging ‘Juiste zorg op de juiste plek’ uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische zorg 2019-2022 gaat over het (deels) vervangen van fysieke zorg door zorg op afstand. In dit project staat het nadenken over hoe zorg op afstand een plek kan krijgen in medisch specialistische richtlijnen centraal.

Doel

We ontwikkelen een leidraad ‘Overwegingen over Zorg op Afstand bij medisch specialistische richtlijnen’ op basis van geleerde lessen uit de coronacrisis. Met deze leidraad werken we aanbevelingen uit over zorg op afstand in de richtlijnen Cataract en Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis. De aanbevelingen over zorg op afstand worden gepubliceerd op de Richtlijnen Database en op Thuisarts.

Werkwijze

Op basis van de eerste ervaringen schrijven we een definitieve leidraad als aanvulling op de huidige werkwijze van richtlijnontwikkeling. De leidraad bieden we ook aan ZonMw aan voor de ontwikkeling van de generieke checklist.

Samenwerking

In dit project werken we samen met het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, de Federatie Medisch Specialisten het Nederlands Ooggenootschap, de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm-Leverartsen, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, patiëntenorganisaties de Nederlandse Coeliakie Vereniging, de Oogvereniging en het Nederlands Huisarts Genootschap.

Impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website