Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De CVA (beroerte)-zorg is vanaf januari 2016 gecentraliseerd in het HMC Westeinde. Komen er in de andere ziekenhuizen dan nog wel patiënten met overige neurologische aandoeningen?

 

Jazeker, zo bleek uit dit onderzoek. Het aantal patiënten met overige neurologische aandoeningen groeide zelfs, zowel in het centrum voor neurovasculaire zorg (HMC Westeinde) als in de twee decentrale ziekenhuizen (HMC Antoniushove en HMC Bronovo). Voor de centralisatie kwamen er 426 neurologiepatiënten per maand, na de centralisatie kwamen er 589 neurologiepatiënten per maand.

 

Er werden zowel in de neurologiegroepen als in de controlegroep geen grote verschillen gevonden in herkomst uit de verschillende postcodegebieden.

 

Huisartsen en ambulancepersoneel verwijzen patiënten met een acuut herseninfarct bij voorkeur naar het HMC Westeinde. Patiënten met overige neurologische aandoeningen worden zowel naar HMC Westeinde als ook naar de decentrale ziekenhuizen verwezen.

 

Personeel van de Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) en neurologieafdelingen ervaart een verhoogde werkbelasting sinds de centralisatie. In HMC Bronovo noemden de verpleegkundigen van de afdeling neurologie en SEH verpleegkundigen een afname van kennis en kunde betreffende acute neurovasculaire zorg.

 

Het tekort aan verpleegkundigen was een centraal thema in de interviews. Ook de belemmering van de uitstroom van de SEH naar vervolgafdelingen werd vaak genoemd.

De grote meerwaarde van de centralisatie van de acute neurovasculaire zorg in het HMC Westeinde werd in alle interviews genoemd.

 

De resultaten wijzen op een geslaagde centralisatie van de acute neurovasculaire zorg, zonder het cascade effect van een daling van patiënten met overige neurologische aandoeningen in de decentrale ziekenhuizen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze hypothese, dat de centralisatie van de acute neurovasculaire zorg naar HMC Westeinde zou kunnen leiden tot het afbuigen van de patiënten met overige neurologische aandoeningen en dus tot een vermindering van overige neurologische patiënten in HMC Antoniushove en HMC Bronovo, werd niet bevestigd in deze studie.

 

In alle locaties van HMC namen het aantal bezoeken op de Spoedeisende Hulp (SEH) voor de neurologie toe van 426 bezoeken per maand in de voormeting naar 589 per maand in de nameting.

Ondanks de groei in de patiëntenpopulatie, was de ligduur op de SEH significant korter in de nameting (14 minuten korter per patiënt tijdens de nameting, p=0,001).

 

Er werden zowel in de neurologiegroepen als in de controlegroep geen grote verschillen gevonden in herkomst uit de verschillende postcodegebieden, behalve in HMC Bronovo, waar er een stijging was van patiënten met overige neurologische aandoeningen vanuit het postcodegebied rondom HMC Bronovo zelf en rondom HMC Antoniushove, en voor de patiënten met een acuut herseninfarct bij wie er juist een daling in patiënten afkomstig van rondom het HMC Bronovo en HMC Westeinde gevonden werd.

Dit wijst op een gelukte centralisatie van de acute neurovasculaire zorg, zonder het bijeffect van een daling van patiënten met overige neurologische aandoeningen.

 

Mogelijk speelt het verlies van een belangrijke functie in een ziekenhuis een minder grote rol dan verwacht bij de keuze van de huisarts en de patiënt voor een bepaald ziekenhuis.

 

Personeelstekort op de SEH was een centraal thema in de interviews met de zorgmanagers. Ook de belemmering van de uitstroom van patiënten van de SEH naar vervolgafdelingen en van neurologieafdelingen naar revalidatiecentra werd vaak genoemd. De meerwaarde van de centralisatie werd in alle interviews beaamd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Sinds november 2015 worden patiënten met een acuut CVA (beroerte) geconcentreerd in Medisch Centrum Haaglanden (MCH) Westeinde. De verplaatsing van patiëntenzorg binnen één organisatie met verschillende ziekenhuislocaties (Westeinde, Antoniushove en Bronovo ziekenhuis) biedt mogelijkheden om de effecten van deze verschuiving nauwgezet te onderzoeken.

 

De hypothese is dat, door het verdwijnen van de acute CVA-zorg uit het Bronovo ziekenhuis, ook patiënten met andere neurologische ziektebeelden zullen afbuigen naar een ander ziekenhuis of een andere ziekenhuis locatie.

 

In deze studie wordt gekeken naar aantallen, aankomsttijden, doorlooptijden, bestemming, heropnames en de mortaliteit (binnen 30 dagen) van patiënten die met een neurologisch ziektebeeld (zonder trombolyse-indicatie) worden ingeschreven bij een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van MCH-Bronovo.

 

De effecten van de verschuiving van de CVA-zorg van Bronovo ziekenhuis naar MCH Westeinde worden geanalyseerd m.b.v. een voor- nameting en een interrupted time series (ITS) analyse met controlegroep. Naast deze kwantitatieve analyse onderzoeken wij de ervaringen van interne en externe stakeholders (SEH afdelingen, Intensive Care afdelingen, neurologie afdelingen, laboratorium, radiologie, patiënten vertegenwoordigt door de Patiënten Advies Raad (PAR), huisartsen en Centrale Post Ambulance (CPA)) met het verschuiven van de acute CVA-zorg d.m.v. semigestructureerde interviews en een kwalitatieve analyse.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website