Projectomschrijving

Nederland staat voor een enorme uitdaging bij het up-to-date houden van meer dan 10.000 medische richtlijnmodules voor de medisch specialistische zorg. Het is daarom noodzakelijk om de huidige richtlijnmethodiek efficiënter in te richten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. De afgelopen jaren is er een enorme groei aan artificial intelligence (AI)-applicaties die beogen literatuuronderzoek, een belangrijk onderdeel van richtlijnontwikkeling, efficiënter te maken. Tegelijkertijd is de meerwaarde van deze AI-appliaties nog niet goed getest in de praktijk.

Doel en werkwijze

In dit project bepalen wij de validiteit en toepasbaarheid van beschikbare AI-applicaties gericht op het ondersteunen van het zoeken en selecteren van literatuur in de context van het richtlijnontwikkelproces.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd door de het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, de Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlandse Huisartsen Genootschap en Cochrane Nederland (Julius centrum, UMCU).

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website