Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Baarmoederkanker is de meest voorkomende gynaecologische kanker in de westerse landen. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1.900 nieuwe gevallen vastgesteld. Voor optimale kwaliteit van zorg is het belangrijk om deze vrouwen te behandelen volgens de laatste inzichten om ervoor te zorgen dat élke patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Deze inzichten worden beschreven in richtlijnen.

 

Het doel van het ALERTNESS-project is om eigenaren van de richtlijn een signaal (alert) te geven wanneer ontwikkelingen in wetenschap of de lokale praktijk gesignaleerd worden. Dit doen we door de Nederlandse en Amerikaanse (NCCN – National Comprehensive Cancer Network) richtlijnen om te zetten in beslisbomen en deze (semi-)geautomatiseerd te vergelijken. Ook projecteren we data van patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie op de beslisbomen. Zo krijgen we een beeld van in hoeverre de aanbevelingen uit de richtlijn in de klinische praktijk gevolgd zijn.

 

De richtlijncommissie ontvangt de signalen en kan vervolgens overwegen een (modulaire) richtlijnrevisie te initiëren en uitvoeren conform de AQUA-leidraad.

 

De gebruikte methode en applicatie zijn zodanig ontwikkeld dat deze ook voor andere (niet) oncologische aandoeningen herbruikbaar zijn.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten van dit project zijn zowel de tool als de procedure voor richtlijnwerkgroepen. De tool bestaat uit de technische koppeling van de gegevens en de visualisatie van de overeenkomsten en verschillen met de Amerikaanse richtlijn enerzijds en de mate van volgen van de aanbevelingen uit de Nederlandse richtlijn, op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie.

De procedure behelst het kunnen selecteren van interessante patiëntpopulaties, het ingeven van afkapwaarden (wanneer moet een signaal gegeven worden) en de vervolgstappen die door de richtlijnwerkgroep genomen kunnen worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Endometriumcarcinoom (baarmoederkanker) is de meest voorkomende gynaecologische kanker in de westerse landen. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1.900 nieuwe gevallen vastgesteld.

 

Endometriumcarcinoom wordt in alle ziekenhuizen in Nederland gediagnosticeerd en behandeld. Alle vrouwen met endometriumcarcinoom worden besproken in een multidisciplinair overleg en worden in overleg eventueel doorgestuurd naar een gynaecologisch oncologisch centrum in de regio. In Nederland zijn er acht gynaecologische oncologische centra. Mede door de keten van (gynaecologische) zorgverleners die betrokken zijn, is een richtlijn die state of the art is en up-to-date, cruciaal om ervoor te zorgen dat élke patiënt met endometriumcarcinoom de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Richtlijnen ondersteunen niet alleen het proces van diagnostiek, behandeling en verwijzen maar zijn ook cruciaal bij de nazorg en het terugverwijzen.

 

Voor optimale kwaliteit van zorg is het belangrijk om deze vrouwen te behandelen volgens de laatste inzichten. State of the art richtlijnen zijn in dat kader cruciaal voor de ondersteuning van zowel behandelaren als patiënten en hun lotgenoten in de behandelkeuzes die gemaakt moeten worden, dan wel gemaakt kunnen worden. De revisie van richtlijnen is echter een langdurig en kostbaar proces, waardoor richtlijnen vaak al verouderd zijn zodra ze uitkomen. Behandelaren en patiënten en hun lotgenoten ontberen daardoor regelmatig state of the art richtlijnen die zo cruciaal zijn bij gedeelde besluitvorming.

 

Om het richtlijnproces te bespoedigen heeft de richtlijncommissie van de NVOG behoefte aan structurele signalering van wetenschappelijke ontwikkelingen en trends in richtlijnadherentie.

 

In dit project onderzoeken we drie innovaties die de richtlijnencommissie in staat stelt om het eigen richtlijnproces te versnellen, maar ook de medische besluitvorming beter te ondersteunen, waardoor meer vrouwen volgens de laatste inzichten worden behandeld:

 

1.Digitaliseren van de NVOG én NCCN-richtlijn endometriumcarcinoom. Deze worden als beslisbomen vastgelegd en gepubliceerd in Oncoguide, gebruikmakend van dezelfde informatiestandaard.

 

2.Ontwerpen en ontwikkelen van functionaliteit in Oncoguide voor het projecteren van NKR data en aanbevelingen uit een internationale richtlijn over de bestaande Nederlandse richtlijn.

 

3.Ontwikkeling van signaleringsfunctionaliteit om het revisieproces te ondersteunen.

 

We willen onderzoeken of:

-deze signalering leidt tot een verbetering van de actualiteit van de richtlijn en het beter volgen van behandeladviezen.

-ondersteuning van de besluitvorming mogelijk is met deze levende richtlijnen. De verwachting is dat de richtlijnen op deze wijze beter voldoen aan de behoefte in de praktijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website