Projectomschrijving

Onderzoek ontwikkeling leidraad voor patiënteninformatie en behandelkeuzehulpen bij kwaliteitsstandaarden

De kennis over effectieve en doelmatige zorg staat beschreven in richtlijnen voor de klinische praktijk. Veel patiënten willen betrokken worden bij behandelkeuzes door middel van 'Samen Beslissen'. Patiëntenversies van richtlijnen en keuzehulpen kunnen patiënten ondersteunen in 'Samen Beslissen'.

Er is echter een wildgroei van patiëntenversies en keuzehulpen in Nederland. Er is behoefte aan een leidraad voor het ontwikkelen van betrouwbare patiëntenversies van richtlijnen en behandelkeuzehulpen, en het openbaar maken ervan.

Doel

In dit project wordt daarom een breed gedragen leidraad ontwikkeld voor makers van richtlijnen en behandelkeuzehulpen. Het beschrijft de kwaliteit die we mogen verwachten van:

  • inhoud en vorm van patiëntenversies
  • inhoud en vorm van keuzehulpen
  • inbedding ervan in openbare richtlijnen

Werkwijze

Medewerkers van MUMC+, Radboud UMC, NIVEL en NPCF bestuderen samen de literatuur, kijken in de keuken bij experts, en gaan te rade bij adviseurs.

Resultaten

Transparantie over de kwaliteit van kosten van de zorg

Tijdens het ‘jaar van de transparantie’ heeft het ministerie van VWS ingezet op meer en betere informatie over de kwaliteit en kosten van de zorg. In totaal financierden wij 15 projecten om te komen tot betere instrumenten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bruikbare kennis ter ondersteuning van het Zorginstituut. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website