Projectomschrijving

Patiënten kunnen steeds vaker met hun zorgverlener meebeslissen over hun behandeltraject. Hiervoor is uitkomstinformatie beschikbaar: informatie over uitkomsten van behandelingen (of niet-behandelen). Dit is ook het geval voor multipele sclerose (MS). Er zijn verschillende medicijnen die een gunstig effect kunnen hebben op het verloop van MS. Ook kan de patiënt bijvoorbeeld fysiotherapie of ergotherapie overwegen.

Binnen de MS-centra van het Amsterdam UMC en het Erasmus MC wil men standaard uitkomstinformatie bespreken met patiënten. De ervaring bij andere aandoeningen leert echter dat zorgprofessionals daarbij vooral focussen op het informeren, en nog niet op het daadwerkelijk samen beslissen met de patiënt.

Doel

Deze studie brengt in kaart wat er precies gebeurt in de praktijk van de spreekkamer en hoe patiënten en zorgverleners daar tegenaan kijken. Dit leidt tot een overzicht van succes-en faalfactoren voor het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen.

Onderzoek naar uitkomstgerichte zorg

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we 6 praktijkgerichte onderzoeken naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

> Bekijk de andere onderzoeken

Relevante onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website